Integritetspolicy


Vilken typ av personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter som krävs för att utföra vårt uppdrag hos våra kunder. De personuppgifter som vi behandlar är framförallt kontaktinformation såsom namn, adress, telefon nummer.

Vilken data samlar vi in?

Vårt Företag samlar in följande data:

 • Personlig identifieringsinformation (Namn, e-postadress, telefonnummer och liknande.)

Hur samlar vi in din data?

Du tillhandahåller den största delen med den data som Vårt Företag samlar in. Vi samlar och bearbetar data när du:

 • Skapar ett konto 

Hur använder vi dina Data och Personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter i följande ändamål:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahålla support
 • identifiera dig för att hantera ditt konto.
 • Skicka leveransbesked
 • Skicka Offert
 • Transport & Logistik
 • Kontakt vid eventuella leveransproblem
 • Besvara frågor
 • Skicka ut Säkerhetsdatablad / Tekniskadatablad
 • Säkerställa reservdelar till kund med kundanpassade produkter

Vi spara dina uppgifter så länge som det krävs för att uppnå ovanstående ändamål enligt våra Personuppgiftsbehandlings policy. Därefter raderas dina personuppgifter

Vem ansvarar för dina Personuppgifter?

Lube-Tools Sweden AB org nr: 556334-8472, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom bolaget, samt av våra biträden i de fall det är nödvändigt för att vi skall kunna erbjuda våra tjänster och fullgöra våra åtaganden delar vi dina personuppgifter med företag som är personuppgiftsbiträden till oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. När vi anlitar personuppgiftsbiträden sker det endast för de ändamål som vi har samlat in informationen för.

Vi har bl a personuppgiftsbiträden som hjälper oss med: Transport/Logistik

Vem har tillgång till dina personuppgifter

Våra IT-system är anpassade för att säkra att vi inte ger fler personer än nödvändigt tillgång till dina personuppgifter, endast personer som behöver tillgång till dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig som kund och enligt ändamålen listade. Vi vidarebefodrar,säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsendamål till tredjepart utanför Lube-Tools.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med organisationer som är självständigt personuppgiftsansvariga. När dina personuppgifter delas med organisationer som är självständigt personuppgiftsansvariga gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Självständiga personuppgiftsansvariga som vi kan dela dina personuppgifter med är t ex statliga myndigheter om vi enligt lag är skyldiga att göra det eller vid misstanke om brott. Vidare kan det röra sig om företag som ombesörjer allmänna varutransporter eller företag som erbjuder betallösningar.

 

Hur lagras mina personuppgifter?

Dina personuppgifter lagras inom EU/EES

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi strävar efter att skydda dina personuppgifter och upprätthåller lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra olämpliga eller ofrivilliga utlämnanden, användning, åtkomst, förlust, ändring eller skada av dina personuppgifter.

Vilka är dina rättigheter

Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter vi har om dig. Om din uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dessa raderade eller rättade. Vi kan inte radera dina uppgifter i de fall det föreligger ett lagstadgatkrav på lagring, t.ex bokföringsregler , eller när det finns legitima skäl till varför uppgifter måste sparas.

Tillsynsmyndighet

Datainspektionen är den tillsynsmyndighet som i Sverige övervakar att de som behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen. Om vi misstänker en personuppgiftsincident anmäler vi den inom 72 timmar från det att vi fått vetskap om incidenten till datainspektionen.

Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 08-657 6100
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Hur du kan kontakta oss

Om du har några frågor om Vårt företags integritetspolicy, den data vi har om dig, eller om du vill utöva en av dina rättigheter angående dataskydd, tveka inte att kontakta oss.

Ring oss: 090-52178

Totalsumma:
  Till kassan
  Tillagd i varukorgen